Gå direkte til innhold
Startsiden Om UNE UNE in other languages Norveç Göçmen İşleri Üst Kurulu (UNE)

Norveç Göçmen İşleri Üst Kurulu (UNE)

Göçmen İşleri Üst Kurulu (Utlendingsnemnda – UNE), mahkeme benzeri bağımsız bir organdır. Directorate of Immigration -UDI (Göçmen İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından Göçmen Yasası ve Norveç Vatandaşlık Yasası’na istinaden verilen red kararlarıyla ilgili itirazlara bakar. UNE, idari açıdan Ministry of Justice and Public Security (Adalet ve Asayiş Bakanlığı)’na bağlıdır. Bakanlık, kurulun başvuracağı yasa, yönetmelik, bütçe ve genel tercihleri belirler. Ancak yasaların nasıl yorumlanacağı ve takdir kullanma konularında, veya bir davada sonucu etkileyebilecek şekilde kurula talimat veremez. Immigration Act

UNE, iltica (sığınma), aile fertlerinin göçü, oturma izni, sınır dışı etme ve vatandaşlıkla ilgili itirazlara bakar. UNE’de çalışan görevli sayısı,üçyüzellinin üzerindedir. Bunlardan yaklaşık 30’u hakimlik yetkisi olan kurul başkanlarıdır. Ayrıca, halk arasından yaklaşık 300 gönüllü, geçici kurul üyesi olarak görev yapmaktadır.

UNE, baktığı davaları farklı yöntemlerle karara bağlar. Bazı kurul toplantılarına itiraz sahibi çağrılır, bazen de itiraz sahibinin görüşmeye gelmesine gerek görülmeden, kurul sekreterliğinin yaptığı hazırlığı takiben bir kurul başkanı ya da kurul sekreterliği tarafından karar verilir. Davaların ne şekilde görüleceğine kurul başkanı karar verir.

 Immigration Act (Göçmen Yasası) açısından ciddi bir uyuşmazlık içermeyen davalar, toplantıya gerek görülmeden, sadece bir kurul başkanı veya kurul sekreterliği tarafından karara bağlanabilir. Örneğin, yasa ve yönetmeliklerde aranan şartların yerine getirilip getirilmediğinin kolayca belirlenebileceği mevzuata bağlı davalar, bu şekilde sonuçlandırılabilir. Göçmen İşleri Üst Kurulu, öncelikle kapsamlı uyuşmazlık konusu olan davalarda toplanır.

İtiraz sahipleri, genellikle kurul toplantılarına çağrılır. Fakat kurul, itiraz sahibinin çağrılmasına gerek görülmeden de toplanabilir. Örneğin

, itiraz sahibi ve UDI, konunun içeriği hakkında hemfikir iseler, yani dava, itiraz sahibinin vermiş olduğu bilgilere istinaden UNE’ye gönderilmiş ise, kurul, itiraz sahibinin oturuma katılmasına gerek görmeden toplanıp karar alabilir. Ancak konuyu açıklığa kavuşturacak bilgileri verebileceği durumlarda, itiraz sahibinin oturuma katılması önemlidir.

Oturuma bir başkan ve iki sade vatandaş üye katılır. Oturumda ele alınacak dosyalar, UNE Sekreterliği tarafından hazırlanır. Dava dosyası, kurul başkanı tarafından oturum öncesinde kurul üyelerine iletilir. Kurul toplantıları, kapalı kapılar ardında yapılır.

Oturum, davanın kısa bir özeti, orada hazır bulunanların tanıtımı ve itiraz sahibine gerekli uyarıların yapılmasıyla başlar. Oturum sırasında itiraz sahibi kurul ile kurul avukatının (temsilcisinin) sorularını yanıtlar. Kurul temsilcisine dava içeriğini ana hatlarıyla özetleme fırsatı tanınır. Kurul toplantılarında çoğunluğun oyuyla karar alınır.

Kararlar, bakanlık, hükümet veya UNE başkanlığı tarafından değiştirilemez, ancak adli makamlar nezdinde temyize götürülebilir.

Son güncelleme 13.11.12