Gå direkte til innhold
Startsiden Om UNE UNE in other languages Norveški odbor za žalbe doseljenika (UNE)

Norveški odbor za žalbe doseljenika (UNE)

Utlendingsnemnda (UNE) je nezavisno kvazi-sudsko tijelo koje rješava žalbe na rješenja o odbijanju donesena od strane Directorate of Immigration (UDI) (Uprava za pitanja stranih osoba) na osnovu Zakona o stranim osobama i Zakona o norveškoj nacionalnosti. UNE se administrativno nalazi u okviru Ministry of Justice and Public Security (Ministarstvo pravde i javne sigurnosti), Ministarstvo vrši upravljanje putem zakona, propisa, budžeta i opštih prioriteta, ali ne može da daje instrukcije Odboru vezano za tumačenje zakona, korištenje diskrecionih ovlaštenja ili odlučivanje u pojedinim predmetima.

Norveški odbor za žalbe doseljenika (UNE). UNE rješava predmete vezane za zaštitu (azil), spajanje porodice, dozvole za stalno nastanjivanje, deportacije i državljanstvo.

UNE ima više od tri stotine i pedeset zaposlenih, od kojih su njih približno 30 rukovodioci odbora sa statusom sudije. Povrh toga, oko 300 laika su prihvatili da dobrovoljno rade kao članovi ad hoc odbora.

UNE može da donese rješenje na više načina. Rješenje se može donijeti na zasjedanju odbora uz lično prisustvo žalioca, na zasjedanju odbora bez ličnog prisustva žalioca, od strane samog rukovodioca odbora nakon pripreme koju obavlja sekretarijat i od strane sekretarijata. Jedan od rukovodilaca odbora odlučuje kako će se rješavati pojedinačni slučajevi.

Prema Immigration Act (Zakon o stranim osobama), predmeti u kojima nema bitnih sumnji mogu se rješavati bez zasjedanja odbora, od strane rukovodioca odbora ili sekretarijata. Ovo, pored ostalog, može da bude u predmetima vezanim za propise u kojima se jednostavno može konstatirati da li su ispunjeni konkretni uslovi iz zakona i propisa. Zasjedanje se saziva prije svega u predmetima u kojima postoje bitne sumnje.

Većina sjednica odbora se odvija uz lično prisustvo žalioca. Međutim, postoje takođe zasjedanja odbora koja se odvijaju bez prisustva žalioca. Ukoliko se, primjera radi, žalioc i UDI slažu oko činjenica u predmetu, tj. da se kao polazna tačka uzima objašnjenje žalioca prilikom prosljeđivanja predmeta UNE-u, može se zakazati sjednica odbora bez prisustva žalioca. Međutim, lično prisustvo je od presudnog značaja u predmetima u kojima žalioc može da osvijetli cinjenice.

Na zasjedanjima odbora učestvuje rukovodilac odbora zajedno sa dva člana odbora koji su laici. Sekretarijat UNE-a je odgovoran za pripremu predmeta koji će se rješavati na zasjedanju odbora. Prije zasjedanja odbora, rukovodilac odbora daje predmetne spise članovima odbora. Zasjedanja se odvijaju iza zatvorenih vrata.

Zasjedanje odbora počinje kratkim opisom predmeta, predstavljanjem prisutnih stranaka i poučavanjem žalioca. Tokom zasjedanja, žalioc odgovara na pitanja odbora i svog zastupnika (punomoćnika). Punomoćniku je omogućeno da rezimira predmet. Predmeti koji se rješavaju na zasjedanjima odbora, rješavaju se većinskim glasom.

Rješenja donesena u pojedinim predmetima, ne mogu se preinačiti niti od strane ministarstva, niti od Vlade ili uprave UNE-a, ali je moguće pokrenuti žalbeni postupak putem redovnih sudova.

Zadnje ažuriranje 13.11.2012.