Gå direkte til innhold
Startsiden Om UNE UNEs kjerneverdier

UNEs kjerneverdier

PÅLITELIGHET
Vi skal:
  • Holde det vi lover
  • Tilstrebe likebehandling
  • Bygge på grundig kunnskap
ÅPENHET
Vi skal:
  • Ha en god informasjonsflyt
  • Kommunisere tydelig
  • Gi rom for nye idéer og kritiske spørsmål
RESPEKT
Vi skal:
  • Ta medmennesker på alvor
  • Vise forståelse for annerledeshet
  • Være aktivt lyttende