1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke unntak fra kravet om å forsørge seg selv etter reglene om permanent oppholdstillatelse. Hun hadde ikke dokumentert at hennes videregående opplæring var gjennom tiltak fra NAV eller som en del av introduksjonsprogrammet.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk unntak fra kravet om å forsørge seg selv etter reglene om permanent oppholdstillatelse. UNE kom frem til at klageren hadde deltatt i videregående opplæring for ungdom de siste 12 månedene.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk unntak fra kravet om selvforsørgelse i reglene om permanent oppholdstillatelse fordi hun hadde dokumentert at hun i løpet av de siste 12 månedene hadde deltatt i videregående opplæring gjennom tiltak fra NAV.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren var unntatt fra kravet om opplæring og prøve i norsk og samfunnskunnskap, og unntatt fra kravet om selvforsørgelse. Hun fikk derfor innvilget permanent oppholdstillatelse.