1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fulgte ikke riktig fremgangsmåte for å søke om oppholdstillatelse som student i Norge. UNE mente det forelå sterke rimelighetsgrunner i saken, og at klageren derfor måtte få søke oppholdstillatelse fra Norge. Klageren hadde fått uklar informasjon fra UDI og hadde derfor en berettiget forventning om at søknaden ville bli behandlet. Søknaden ble returnert til UDI for realitetsbehandling.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke fornyet oppholdstillatelsen. Hun hadde allerede hatt tillatelse i to år for å ta tilleggsutdanning for å få nødvendig godkjenning av utdannelsen sin i Norge.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som student fordi UNE mente at formålet med oppholdet i Norge ikke var heltidsstudier.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  UNE omgjorde UDIs avgjørelse og innvilget klageren midlertidig opphold som student. UNE mente de planlagte studiene var en videreføring av hennes tidligere studier.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerens søknad om midlertidig oppholdstillatelse som student ble avslått fordi hun ikke hadde hatt tilstrekkelig fremgang i studiene.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som student fordi det ikke var dokumentert at hun trengte tilleggsutdanning for å få utdanningen fra hjemlandet godkjent i Norge.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å studere i Norge fordi studiet hun var tatt opp til, ikke var en videreføring av hennes tidligere studier.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke fornyet sin tillatelse som student fordi det ikke var sannsynliggjort at hennes formål med oppholdet var heltidsutdanning.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse for å være elev ved en livssynsskole fordi hun ikke hadde dokumentert at hun hadde nok midler til å forsørge seg selv.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å ta en mastergrad i Norge fordi UNE mente at det ikke var sannsynlig at hun ville returnere til hjemlandet.