1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2023
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse fordi det ikke forelå et konkret arbeidstilbud.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi utdannelsen hennes ikke var nødvendig for stillingen hun var tilbudt.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse som faglært arbeidstaker i Norge, fordi hun ikke var tilbudt heltidsarbeid. UNE vurderte ikke om de andre vilkårene for tillatelse var oppfylt.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren søkte om oppholdstillatelse for å arbeide som elektriker. Han fikk avslag fordi han ikke hadde autorisasjon for å arbeide som elektriker i Norge.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren søkte oppholdstillatelse for å arbeide som tømrer. UNE avslo fordi han ikke hadde dokumentert kompetanse som faglært arbeidstaker.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren søkte oppholdstillatelse for å arbeide som billakkerer. UNE avslo fordi han ikke hadde dokumentert kompetanse som faglært arbeidstaker.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi han kunne dokumentere at han hadde spesielle kvalifikasjoner.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse som faglært fordi det ikke var nødvendig med faglært kompetanse for stillingen klageren var tilbudt.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi faglært kompetanse ikke var nødvendig for stillingen hun var tilbudt.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi kompetansen hans ikke var nødvendig for stillingen han var tilbudt.