1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren søkte om midlertidig oppholdstillatelse som sesongarbeider. UNE avslo søknaden fordi det ikke var sannsynlig at klageren ville motta nok lønn.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ønsket oppholdstillatelse som sesongarbeider i Norge. UNE avslo søknaden fordi arbeidstilbudet ikke var reelt.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknaden om arbeidstillatelse som sesongarbeider, fordi arbeidet ikke var sesongarbeid.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som sesongarbeider, fordi UNE mente han ikke hadde sterk nok tilknytning til hjemlandet sitt.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke midlertidig tillatelse som sesongarbeider som kokk / kjøkkenmedarbeider fordi det ikke var sannsynliggjort at arbeidet var sesongbasert eller at arbeidet skulle utføres i forbindelse med ferieavvikling. Det var ikke lagt frem samtykke fra NAV i saken.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse fordi det ikke var nødvendig med faglært kompetanse for stillingen han var tilbudt.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som sesongarbeider fordi det ikke var sannsynliggjort at han ville returnere til hjemlandet ved tillatelsens utløp
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse som sesongarbeider fordi arbeidet ikke var sesongbasert.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som sesongarbeider fordi UNE mente arbeidet hun var tilbudt ikke var sesongbasert virksomhet.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk formelt avslag på søknad om oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid fordi han ikke hadde fulgt riktig fremgangsmåte for å søke. Søknaden var ikke fremsatt verken av klageren selv eller hans arbeidsgiver. Det var heller ikke sterke rimelighetsgrunner som tilsa at det kunne gjøres unntak fra hovedreglene om fremgangsmåte.