1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke visum for å gjennomføre et kortvarig praktikantopphold ved et universitet. Formålet med visumet var ikke lenger tilstede fordi perioden for praktikantoppholdet var utgått.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke visum for studiebesøk under koronapandemien fordi hun ble ansett som en trussel mot folkehelsen.