Praksisbasen består av et representativt utvalg anonymiserte sammendrag fra UNEs avgjørelser. Basen er åpen for alle, men den er primært laget med tanke på å være en nyttig kilde for advokater og rettshjelpere.

  • Du kan søke i praksisbasen ved å bruke søkefilteret, fritekstsøk, eller en kombinasjon av disse.
  • Søketreffvisningen kan sorteres ut fra enten relevans eller dato.
  • For hvert treff i visningen ser du sammendragstittel, informasjon om vedtaket/beslutningen, en ingress og relevante stikkord for saken.
  • Ingressen er en kort, oppsummerende tekst om vurderingstemaene i saken. Ikke alle sammendrag har en slik ingress, men alle saker med vedtaks-/beslutningsdato fra og med januar 2020 vil ha det.

Søkefiltre

Ved å klikke på «Filtrer søkeresultat» kan du filtrere sammendragene du søker etter. Angi et eller flere filter du vil avgrense søket etter, og klikk på Søk:

Du kan velge flere stikkord i ett og samme søk. Du får da søketreff på sammendrag som har ett eller flere av disse stikkordene. Ved å sortere på Relevans, ikke Dato, vil søketreffene som har treff på flest stikkord vises øverst i søketrefflisten.

Justere søk

Søkefiltrene du har valgt vil vises som «tagger» over søketrefflisten. Du kan justere søket ved å fjerne et søkefilter (klikk på krysset). 

Du kan også justere søket ved å legge til stikkord i søket ved å klikke på ett eller flere av stikkordene som vises under ingressen i et søketreff. Du kan også klikke på Filtrer søkeresultatet og endre filtreringen du har valgt.

Sorter på dato (fra/til)

Ved å bruke filtrene «Fra og til», kan du avgrense søket til å omfatte kun UNEs vedtak og beslutninger innenfor en gitt tidspriode.

 

Fritekstsøk 

Ved å søke i fritekstfeltet søker du etter ett eller flere ord i sammendraget. Søketreffene som samsvarer med flest ord i søket dukker opp øverst hvis du sorterer treffene på Relevans.

Ved å bruke anførselstegn rundt teksten, søker du kun etter eksakt denne teksten, og ekskluderer tekst som ikke samsvarer. For å søke etter en bestemt lovparagraf kan du f.eks. skrive «utf § 10-9». For å avgrense søket til to paragrafer kan du skriver «utf § 10-9»; «utf § 10-10».

Lenker

Du finner lenker til relaterte sider i høyremargen for det enkelte sammendraget, og eventuelt nederst i sammendragsteksten.

Varsel om sammendrag

Du kan følge med på f.eks. en gitt saksportefølje, gjennom å sette opp et RSS-abonnement som holder deg oppdatert om nye sammendrag innenfor kriteriene du setter. 

 

Søk i gamle sammendrag

Praksisbasen består til enhver tid av sammendrag for de siste 5 årene, men inneholder i tillegg sammendrag av noen eldre saker (blant annet alle stornemndvedtak). Huk av for «Inkluder sammendrag eldre enn 5 år» for å søke også etter eldre sammendrag.