Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2023

6 %

Behandlede saker siste 5 år

 • 2023
  :
  340
 • 2022
  :
  156
 • 2021
  :
  187
 • 2020
  :
  159
 • 2019
  :
  160

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2023
  :
  51
 • 2022
  :
  37
 • 2021
  :
  109
 • 2020
  :
  104
 • 2019
  :
  22
Andel endrede vedtak 2023
15 %
Andel endrede vedtak 2022
7 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken til følge eller delvis til følge.