Last updated: 08/01/2024 08/01/2024
Next update: 04/04/202408/01/2024

Statistikk

Her finner du nøkkeltall for UNEs saksbehandling i 2023.

Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Alle saker

Per 31.12.2023: Antall saker behandlet hittil i 2023 og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Asylsaker

Per 31.12.2023: Antall asylsaker behandlet i 2023 og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Familieinnvandring

Per 31.12.2023: Antall familieinnvandringssaker behandlet i 2023 og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Statsborgerskap

Per 31.12.2023: Antall statsborgerskapssaker behandlet i 2023 og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Utvisning

Per 31.12.2023: Antall utvisningssaker behandlet i 2023 og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Asylsaker behandlet etter Dublin-regler

Per 31.12.2023: Antall Dublin-saker behandlet i 2023 og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Sakene handler om hvilket land som skal behandle søknaden om asyl, og UNE tar derfor ikke stilling til beskyttelsesbehovet. Vi kaller det Dublin-saker fordi sakene behandles etter reglene i Dublin-forordningen.

Arbeidssaker

Per 31.12.2023: Antall arbeidssaker behandlet i 2023 og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Permanent oppholdstillatelse

Per 31.12.2023: Antall permanent oppholdstillatelsessaker behandlet i 2023 og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Reisedokumenter

Per 31.12.2023: Antall reisedokumentsaker behandlet i 2023 og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Studietillatelser

Per 31.12.2023: Antall studietillatelsessaker behandlet i 2023 og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Tilbakekall- og opphørssaker

Per 31.12.2023: Antall tilbakekall- og opphørssaker behandlet i 2023 og gjennomsnittlig tid brukt per sak.