Last updated: 04/04/2024 04/04/2024
Next update: 04/07/202404/04/2024

Statistikk

Her finner du nøkkeltall for UNEs saksbehandling i 2024.

Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Alle saker

Per 1.4.2024: Antall saker behandlet hittil i 2024 og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Asylsaker

Per 1.4.2024: Antall asylsaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Familieinnvandring

Per 1.4.2024: Antall familieinnvandringssaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Statsborgerskap

Per 1.4.2024: Antall statsborgerskapssaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Utvisning

Per 1.4.2024: Antall utvisningssaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Asylsaker behandlet etter Dublin-regler

Per 1.4.2024: Antall Dublin-saker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Sakene handler om hvilket land som skal behandle søknaden om asyl, og UNE tar derfor ikke stilling til beskyttelsesbehovet. Vi kaller det Dublin-saker fordi sakene behandles etter reglene i Dublin-forordningen.

Arbeidssaker

Per 1.4.2024: Antall arbeidssaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Permanent oppholdstillatelse

Per 1.4.2024: Antall permanent oppholdstillatelsessaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Reisedokumenter

Per 1.4.2024: Antall reisedokumentsaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Studietillatelser

Per 1.4.2024: Antall studietillatelsessaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Tilbakekall- og opphørssaker

Per 1.4.2024: Antall tilbakekall- og opphørssaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.