Aktuelt

13.11.2023
Det er første gongen Høgsterett avgjer terskelen for når medverknad til eit alvorleg brotsverk dannar grunnlag for utestenging (eksklusjon) frå flyktningstatus. Saka blir behandla 14.- 15- november.
09.11.2023
UNE ser ingen tegn til en fredelig løsning på krigen i Sudan i nærmeste fremtid. For å unngå at saker blir liggende ubehandlet i lang tid, har UNE besluttet å gjenoppta behandlingen av Sudan-saker. Vi opphever samtidig suspensjonen av utreiseplikten.
23.10.2023
Plikten til å returnere til Gaza etter endelig avslag er midlertidig suspendert. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert dit nå.