Aktuelt

12.07.2024
I en utlendingssak kan flere fakta være relevante. Sentralt står søkerens egne opplysninger. Hva skal til for å legge disse til grunn for vedtaket? Det er temaet for denne fagartikkelen.
08.07.2024
Tall for første halvår 2024 viser at UNE har behandlet flere saker enn i samme periode i fjor. Samtidig har saksbehandlingstiden økt.
05.06.2024
Frå 1. juli trer ei forskriftsendring i kraft som sikrar at fleire utvisingssaker som rører barn, skal behandlast i nemndmøte. Endringa inneber ein lågare terskel for nemndmøte i saker som er særleg inngripande for barn.