Tiltro-utlendingsmyndighetene

I en undersøkelse gjort av Opinion, svarer 58 prosent at de har svært stor eller ganske stor tiltro til utlendingsmyndighetene.

Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år de siste 15 årene, og dette er det nest høyeste som har vært målt i løpet av denne perioden. Hver gang har et representativt utvalg på tusen personer blitt spurt. Undersøkelsene gjøres for Utlendingsnemnda (UNE).

I den første undersøkelsen i 2002 var det bare 30 prosent som uttrykte svært stor eller ganske stor tiltro. Tiltroen lå deretter lenge på 40-tallet i prosent, inntil det de siste årene hele tiden har vært over halvparten som har uttrykt den type tiltro.

I alle de tidligere undersøkelsene har tiltroen til utlendingsmyndighetene vært lavest fra Fremskrittspartiets velgere. Nytt i årets undersøkelse er at tiltroen blant FrP-velgerne har økt.

Lavest tiltro i årets undersøkelse har utlendingsmyndighetene hos velgerne til FrP, SV og MDG. Høyest tiltro uttrykkes fra Høyres velgere, og nest høyest fra Arbeiderpartiets velgere.

Undersøkelsen ble gjennomført 20. til 26. juni.

UNE-tiltro-parti