Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2023

14 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

Den reelle saksbehandlingstiden angitt i dager.

 • 2023
  :
  171
 • 2022
  :
  174
 • 2021
  :
  103
 • 2020
  :
  91
 • 2019
  :
  65

Behandlede saker siste fem år

Tallene inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger.

 • 2023
  :
  781
 • 2022
  :
  527
 • 2021
  :
  729
 • 2020
  :
  734
 • 2019
  :
  1186
Andel endrede vedtak 2023
19 %
Andel endrede vedtak 2022
14 %
Andel nemndmøter 2023
1 %
Andel nemndmøter 2022
2 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.