RB-10 skildrar rutinane for saksbehandlinga ved vurderinga av identiteten til klagaren, og inneheld oversikt over bistand (både intern og ekstern) som saksbehandlarar kan nytte seg av når ein har ein vanskeleg ID-vurdering. Vidare inneheld RB-10 oversikt over rutinar for endring og korrigering av identitet i DUF, og rutinar for kontakt med Skattetaten og Folkeregisteret, i tillegg til informasjon om endringsmeldingar.