Bruk skjemaene for å sende inn fullmakt, identitetsdokumenter eller for å be om omgjøring av et UNE-vedtak.

Sende opplysninger elektronisk

Vi oppfordrer deg til å bruke våre elektroniske skjema. Det er den raskeste og sikreste kanalen. All informasjonen du sender oss blir kryptert. Du må ikke ha et norsk personnummer for å bruke løsningen.

Her er våre elektroniske skjema:

Skjema for tilleggsopplysninger

Bruk dette skjemaet når du vil sende inn tilleggsinformasjon til en utlendingssak som er til behandling i UNE.

Svarskjema - innkalling til nemnd

Fyll ut dette skjemaet når du har blitt innkalt til nemndmøte i Utlendingsnemnda. Skjemaet brukes til å gi nødvendig tilbakemelding for gjennomføring av nemndmøtet. Vi trenger informasjon om blant annet tolking og behov for reise og overnatting. Dette må du gjøre så fort som mulig, og senest innen to uker etter du har mottatt innkalling til nemndmøte.

Har du ikke har fått et innkallingsbrev, kan du ikke bruke dette skjemaet.

Svarskjema - saksforberedende samtale

Fyll ut dette skjemaet når du har blitt innkalt til en saksforberedende samtale (forvaltningssamtale) i Utlendingsnemnda. Skjemaet brukes til å gi nødvendig tilbakemelding for gjennomføring av samtalen. 

Har du ikke har fått et innkallingsbrev, kan du ikke bruke dette skjemaet.

Skjema for fullmakt

Du må fylle ut et skjema for fullmakt hvis du vil at noen andre skal følge opp søknaden på dine vegne. Vi kaller denne personen for fullmektig.

Hvis du ikke har tilgang til ID-porten (BankID) må du bruke skjemaet uten BankID. Har du norsk personnummer og BankID bruk skjemaet som er koblet til BankID. 

Skjema for omgjøringsanmodning

Du kan i noen tilfeller be om at UNE ser på saken din på nytt. En slik omgjøringsanmodning må være skriftlig. Ønsker du å sende inn en omgjøringsanmodning kan du bruke dette skjemaet og forklare hva du mener er feil ved avgjørelsen. Du må oppgi adressen din i Norge. Vanligvis må du også komme med nye, viktige opplysninger eller ny dokumentasjon som kan gi et annet resultat.

Skjema for partsinnsyn

Dette skjemaet kan du bruke til å be om innsyn i en utlendingssak som er til behandling i UNE. Hvis du ikke allerede har fullmakt i saken må du legge den ved. 

Skjema for dekning av sakskostnader (fvl § 36)

Hvis UNE har gjort om et tidligere vedtak, kan du søke om å få dekket kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. 

Sende opplysninger med post

Du kan også sende oss brev i posten. Gjelder henvendelsen din fullmakt, omgjøringsanmodning, id-dokumenter eller tapt arbeidsfortjeneste kan du bruke skjemaene du finner under her. 

  • Åpne og fyll ut skjema
  • Skriv ut
  • Send til vår postadresse:
    Utlendingsnemnda
    Postboks 2108 Vika
    0125 Oslo