Kontakt UNE på telefon

Telefonnummer: (+47) 21 08 50 00

  • Åpningstider: Mandag til fredag kl 09.00 - 15.00. Stengt hver onsdag kl 10.30 - 11.30.

Vi svarer på spørsmål om status i egen sak. For eksempel oppholdsstatusen din eller om vi har mottatt dokumentene du har sendt inn. 

Har du spørsmål om en sak, ha klart saksnummeret (DUF-nummeret) eller personnummer før du ringer.

På denne siden finner du forventet ventetid for sakene i UNE.

Slik sender du inn opplysninger til oss

Hvis du har ny informasjon i saken din, er det viktig at du sender det til oss.

Sende opplysninger elektronisk

Vi oppfordrer deg til å bruke vår elektroniske skjemaløsning. Det er den raskeste og sikreste kanalen. All informasjonen du sender oss blir kryptert. Du må ikke ha et norsk personnummer for å bruke løsningen. På denne siden finner du skjemaer for fullmakt, tilleggsopplysninger, omgjøringsanmodning, partsinnsyn, svarskjema for innkalling til nemnd og sakskostnader

Sende opplysninger med post 

Du kan også sende oss brev i posten. Skjemaer for å sende inn blant annet fullmakt, identitetsopplysninger og omgjøringsanmodning, kan du laste ned fra denne siden.  

  • Åpne og fyll ut skjema
  • Skriv ut
  • Send til vår postadresse:
    Utlendingsnemnda
    Postboks 2108 Vika
    0125 Oslo

Er du advokat?

Vi ber om at alle advokater bruker e-dialog for å sende inn opplysninger til UNE. 

For ordinær post bruk følgende adresse:

Utlendingsnemnda
Postboks 2108 Vika
0125 Oslo

Innkallingskontoret svarer berre på spørsmål om innkallingar til nemndmøtet.

Telefon: 906 37 951 
E-post: mail_inka@une.no

Har du spørsmål rundt reise og overnatting, bruk e-postadressen supportoko@une.no

Dersom du har andre spørsmål, må du ta kontakt med svartenesta vår på telefon:(+47) 21 08 50 00. På denne sida finn du meir informasjon om korleis du kan kontakta UNE. 

UNEs leverandører skal sende faktura elektronisk på EHF-format til: org.nr 982019095.

Fakturaer som ikke kan sendes elektronisk, kan sendes til:
Utlendingsnemnda
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Gateadresse: 6. etasje i Stenersgaten 1 B/C, samme bygg som Oslo City