1. Du må lese vedtaket fra UDI nøye.

  I vedtaket skal det alltid stå hvorfor UDI avslo søknaden din. Hvis det står at noe mangler, kan du sende det til oss. Da vil vi se på det du har sendt inn og undersøke om det forandrer saken din.

 2. Du kan be om hjelp.

  I noen saker betaler norske myndigheter advokaten din. Da vil du få beskjed av UDI. I alle andre saker har du ikke gratis advokat. Da må du betale advokaten selv.

  Noen organisasjoner kan også hjelpe deg hvis det er vanskelig å ha egen advokat. Eksempler på slike organisasjoner er:

  Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (ekstern lenke)
  JussBuss (ekstern lenke)
  Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) (ekstern lenke)
  Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)  (ekstern lenke)
  Jussformidlingen (ekstern lenke)

  Hvis noen andre enn en advokat skal representere deg, må de sende inn fullmakt til UNE.

 3. Hvis du har flyttet, må du gi beskjed til politiet der du bor (ekstern lenke).

  Hvis du ikke sier ifra hvor du flytter, kan det hende at du får avslag.

 4. Det er viktig at UNE vet hvem du er.

  Det er bra for saken din hvis du sender oss identitetsdokumenter fra hjemlandet ditt, aller helst et gyldig pass. Hvis du ikke har identitetsdokumenter fra hjemlandet ditt, må du skrive til oss og fortelle hvorfor. Du kan få avslag på søknaden din hvis du har gitt uriktige opplysninger om hvem du er.

 5. Hvis du har nye opplysninger i saken din, må du sende dem til oss.

  I UNE er saksbehandlingen skriftlig. Det betyr at du, eller din advokat/fullmektig, må skrive ned opplysninger om saken og sende det til oss. Vi kan ikke ta imot opplysninger om saken din på telefon. Noen opplysninger, for eksempel om helse, må dokumenteres.