Står det i vedtaket fra UNE at du skal reise fra Norge, er det viktig at du gjør det.

Her kan du lese om hva som skjer i ulike saker

Hvis du har fått et avslag på asylsøknaden din, har du også fått en frist for å reise ut av Norge. Det betyr at du har plikt til å reise ut av Norge innen denne fristen. Fristen finner du på den første siden i vedtaket.

Du kan få økonomisk støtte og hjelp til hjemreisen av International Organization for Migration (IOM)
Du kan be International Organization for Migration (ekstern lenke) om støtte til å reise hjem. I vedtaket fra UNE står det mer om hva du kan få støtte til. Du kan også lese om dette på UDIs nettsider (ekstern lenke). Du får mer støtte hvis du søker før utreisefristen har gått ut.

Hva skjer hvis du ikke reiser fra Norge?

 • Politiet kan pågripe deg og transportere deg ut av Norge. 
 • Hvis du har familie, vil politiet forsøke å transportere dere ut sammen.
 • Hvis du blir returnert av politiet, kan du ikke komme tilbake til Norge igjen før du har betalt det utreisen kostet .
 • Du kan bli utvist fra Norge og andre Schengen-land fordi du har vært ulovlig i Norge og få et innreiseforbud til hele Schengen-området for en periode på 1-5 år.
 • Du kan ikke arbeide i Norge. Hvis du arbeider, kan du bli utvist.
 • Hvis du bor på asylmottak, vil du nå få utbetalt mindre penger.

Hvis du får avslag fordi et annet europeisk land skal behandle asylsøknaden din, er dette et Dublin-vedtak.

Du kan be om å bli i Norge mens vi behandler klagen din. Dette kalles utsatt iverksetting.  Du får beskjed om du får lov til å være i Norge eller ikke mens vi behandler saken din. De fleste får ikke lov til å være i Norge.

Hva skjer hvis du ikke får lov til å være i Norge mens UNE behandler klager din?

 • Politiet vil pågripe deg og transportere deg til det landet som skal behandle asylsøknaden din.
 • Hvis du har familie, vil politiet forsøke å transportere dere ut sammen.
 • Du kan bli utvist fra Norge og andre Schengen-land hvis du har vært ulovlig i Norge og få et innreiseforbud til hele Schengen-området for en periode på 1-5 år. 
 • Du kan ikke arbeide i Norge. Hvis du arbeider, kan du bli utvist.

Hvis du får lov til å være i Norge mens vi behandler saken din, kan du være her til du får et vedtak fra UNE.

Hvis du har fått avslag fordi du har asyl eller oppholdstillatelse i et annet land, har du en plikt til å reise ut av Norge. Du får en frist for å reise enten fra UDI eller UNE. Fristen finner du enten i oversendelsesbrevet fra UDI som du får sammen med UDIs vedtak, eller på den første siden i UNEs vedtak. I noen tilfeller må du reise ut av Norge med en gang.

Hva skjer hvis du ikke reiser fra Norge?

Politiet kan pågripe deg og transportere deg ut av Norge.

 • Hvis du har familie, vil politiet forsøke å transportere dere ut sammen.
 • Hvis du blir returnert av politiet, kan du ikke komme tilbake til Norge igjen før du har betalt det uttransporten kostet .
 • Du kan bli utvist fra Norge og andre Schengen-land hvis du har vært ulovlig i Norge og få et innreiseforbud til hele Schengen-området for en periode på 1-5 år.
 • Du kan ikke arbeide i Norge. Hvis du arbeider, kan du bli utvist.

Hvis du er utvist, har du en plikt til å reise ut av Norge. Du må også reise ut av Schengen-området hvis du ikke har oppholdstillatelse i et annet Schengen-land.

Hvis du ikke hadde lov til å være i Norge mens UNE behandlet saken din, oppholder du deg her ulovlig og må reise fra Norge med en gang.

Hvis du hadde lov til å være i Norge mens vi behandlet saken din, får du en utreisefrist fra oss. Fristen finner du på den første siden i vedtaket.

Innreiseforbudet gjelder fra den dagen du reiser fra Norge og Schengen-området. Derfor er det viktig for deg at du gir norske myndigheter beskjed om når du reiser. Dette kan du for eksempel gjøre ved å si fra til politiet.

 Hva skjer hvis du ikke reiser fra Norge?

 • Politiet kan pågripe deg og transportere deg ut av Norge.
 • Hvis du har familie som også må reise, vil politiet forsøke å transportere dere ut sammen.
 • Hvis du blir returnert av politiet, kan du ikke komme tilbake til Norge igjen før du har betalt det utreisen kostet .
 • Du kan bli utvist på nytt fra Norge og andre Schengen-land hvis du fortsetter å oppholde deg eller arbeide ulovlig i Norge. Da kan du også få et lengre innreiseforbud.

Hvis du har fått avslag på søknaden din om oppholdstillatelse, må du reise ut av Norge. Da har du ikke lov til å være her. Hvis du fortsetter å være i Norge, er du her ulovlig.

Hvis du hadde lov til å være i Norge mens vi behandlet saken din, får du en utreisefrist fra oss. Det betyr at du har plikt til å reise ut av Norge innen denne fristen. Fristen finner du på den første siden i vedtaket.

Hvis du var i Norge uten å ha lov til å være her, må du reise med en gang. Da har du fått en utreisefrist tidligere, og har fortsatt plikt til å reise fra Norge.

Hva skjer hvis du ikke reiser?

 • Politiet kan pågripe deg og transportere deg ut av Norge.
 • Hvis du har familie som også må reise, vil politiet forsøke å transportere dere ut sammen.
 • Hvis du blir returnert av politiet, kan du ikke komme tilbake til Norge igjen før du har betalt det utreisen kostet .
 • Du kan bli utvist fra Norge og andre Schengen-land hvis du oppholder deg eller arbeider ulovlig i Norge. Hvis du blir utvist får du et innreiseforbud. Det betyr at du ikke kan komme tilbake til Norge, og vanligvis hele Schengen-området, for en periode eller for alltid.

Hvis UNE har tilbakekalt og du samtidig er utvist
Hvis UNE har tilbakekalt oppholdstillatelsene dine og du samtidig er utvist, har du også fått en frist for å reise ut av Norge. Det samme gjelder hvis UNE har tilbakekalt det norske statsborgerskapet ditt og du er utvist. Da har du en plikt til å reise innen den fristen UNE har satt. Du må også reise ut av Schengen-området hvis du ikke har oppholdstillatelse i et annet Schengen-land. Fristen for å reise står på den første siden i UNEs vedtak.

Hvis UNE har tilbakekalt og du ikke har fått en ny oppholdstillatelse i Norge
Hvis UNE har tilbakekalt oppholdstillatelsene dine og du ikke har fått en ny oppholdstillatelse i Norge, har du som regel plikt til å reise ut av Norge og Schengen-området. Det samme gjelder hvis UNE har tilbakekalt det norske statsborgerskapet ditt og du ikke har fått en ny oppholdstillatelse i Norge. I vedtaket fra UNE vil det stå om du har plikt til å reise eller ikke. Hvis du har plikt til å reise, har UNE også satt en utreisefrist. Den står på den første siden i UNEs vedtak.

Hva skjer om du ikke reiser fra Norge innen utreisefristen?

 • Politiet kan pågripe deg og transportere deg ut av Norge.
 • Hvis du har familie som heller ikke har lov til å være i Norge, vil politiet forsøke å transportere dere ut sammen.
 • Hvis du blir returnert av politiet, kan du ikke komme tilbake til Norge igjen før du har betalt det uttransporten kostet.
 • Du kan bli utvist fra Norge og andre Schengen-land fordi du har vært ulovlig i Norge og få forbud mot å reise inn i hele Schengen-området for en periode på 1-5 år.
 • Du kan ikke arbeide i Norge. Hvis du arbeider, kan du bli utvist.

Hvis UNE har tilbakekalt og du har en ny søknad om oppholdstillatelse til behandling
Hvis UNE har tilbakekalt oppholdstillatelsene dine og du har en ny søknad om oppholdstillatelse til behandling, kan det være at du har rett til å være i Norge mens den nye søknaden blir behandlet. Det samme gjelder hvis UNE har tilbakekalt statsborgerskapet ditt. Se nærmere informasjon om hva som gjelder for deg i vedtaket fra UNE.    

 

 

Har du tidligere hatt en oppholdstillatelse i Norge, og derfor har fått norsk fødselsnummer, vil du bli registrert som at du har flyttet fra Norge i folkeregisteret. Det har flere konsekvenser for deg. Du kan få problemer med offentlige tjenester som for eksempel lege, skole og NAV.

Hvis du har blitt registrert som utflyttet i folkeregisteret etter 1. oktober 2017, og du mener at utlendingsmyndighetene har gjort en feil, må du fylle ut og sende inn et skjema som du finner på UDIs sider.