Kollektiv beskyttelse for Ukrainere

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Beskyttelsestillatelsen kan forlenges. Kollektiv beskyttelse betyr at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. 

Tillatelsen vil automatisk bli forlenget

De som har fått kollektiv beskyttelse knyttet til situasjonen i Ukraina, vil automatisk få forlenget oppholdstillatelsen sin når den løper ut. De trenger ikke å gjøre noe selv for å forlenge den.

På UDI sine sider finner du mer informasjon om prosessen, rettigheter og plikter knyttet til kollektiv beskyttelse for ukrainere (ekstern nettside).

Spørsmål og svar

UNE har ikke suspendert utreiseplikten til Russland. Det betyr at hvis du har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse og ikke har en sak til behandling i UDI eller UNE plikter du å returnere til Russland.

Hvis du oppholder deg i Norge og ikke har en sak til behandling i UDI eller UNE, kan du be om en ny vurdering av saken din (omgjøringsanmodning). Hvis du ber om en slik omgjøring, og får utsatt iverksetting, har du lov til å oppholde deg i Norge til saken din er vurdert på nytt.

UNE følger nøye med på situasjonen i Russland, og vil gjøre konkrete vurderinger i hver enkelt sak i lys av den nåværende sikkerhetssituasjonen.