Kollektiv beskyttelse for Ukrainere

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, kan få midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Kollektiv beskyttelse betyr at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. På UDI sine sider finner du mer informasjon om prosessen, rettigheter og plikter knyttet til kollektiv beskyttelse for ukrainere (ekstern nettside).

Ukrainere som også har statsborgerskap i et trygt land får ikke lenger midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. Dette gjelder fra og med 20. desember 2023, og gjelder også de som venter på svar på søknad om midlertidig kollektiv beskyttelse. Hvis du allerede har fått midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge, får du beholde tillatelsen.

Du kan lese mer om de nye reglene på UDI sine sider (ekstern nettside)

UNE stopper returer til Gaza

Plikten til å returnere til Gaza etter endelig avslag er midlertidig suspendert. Det betyr at ingen blir tvangsreturnert til Gaza nå. Bakgrunnen er den pågående krigen mellom Israel og Hamas, forverringen av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza. Vestbredden er ikke omfattet av suspensjonen.

Du kan lese mer om hvem dette gjelder her. 

På UDI sine sider finner du mer informasjon om søknader om opphold i Norge for personer fra Palestina og Israel (eksternt nettsted).