Oppholdstillatelse er noe du må ha hvis du skal bo i Norge og ikke er norsk statsborger. Hvis du ikke er fra Norge, må du søke om å få lov til å bo her. Noen får ja, og andre får nei til å bo i Norge.

Foreldre som ikke er norske og som har barn som bor i Norge, kan søke om å få lov til å bo her sammen med dem. Det heter familieinnvandring. Det er UDI og UNE som bestemmer hvem som får lov til å bo i Norge. 

Noen får ja, og andre får nei til å bo i Norge.

Det kan være flere grunner til at en mamma eller pappa ikke får bo i Norge med familien sin, når de har søkt om det. En grunn kan være at den forelderen som bor i Norge ikke kan forsørge den som skal komme hit.

Forsørge betyr at den forelderen som bor her må ha nok penger til å ta vare på den som skal komme til Norge. For eksempel hvis en mamma bor i Norge må hun ha penger til å betale for hus og mat til pappa, før han kan få lov til å bo her. 

Det kan også være andre grunner til at en mamma og pappa ikke får bo i Norge med familien sin, når de har søkt om det. Men det å ikke tjene nok penger, det er den vanligste grunnen til at de får nei.

Å bli utvist betyr at man må reise ut fra Norge og at man ikke kan reise tilbake på en stund. UNE bestemmer hvor lenge. Det er bare voksne som kan bli utvist. Norske statsborgere kan ikke bli utvist.

Det er som regel to grunner til at noen blir utvist:

  1. Bodd her ulovlig
    Noen ganger kan en av foreldrene ha brutt reglene i det som heter utlendingsloven. Det kan for eksempel være at de har bodd i Norge uten at de har fått lov fra UDI eller UNE til å bo her. Da kan UDI og UNE bestemme at den personen må reise ut av Norge.

  2. Gjort noe kriminelt
    Hvis noen har gjort noe kriminelt, kan UDI eller UNE bestemme at den personen må reise ut av Norge. Noen ganger blir den som har gjort noe kriminelt, satt i fengsel først, før han eller hun må reise.

Ja, og det kan ofte være vanskelig for barn når en mamma eller pappa blir utvist og må reise fra Norge. Det er derfor viktig for oss at barna har det bra i Norge, og blir tatt godt vare på her. Vi ser også alltid på om den voksne som blir utvist har et trygt sted å bo utenfor Norge.

Nei, barn kan ikke bli utvist. Det er bare voksne som ikke er norske statsborgere og som har gjort noe ulovlig som kan bli utvist.