Journalister bør helst kontakte UNE i medarbeidernes kjernetid mandag-fredag, som er fra kl. 0900-1430. Før og etter dette er det mer usikkert om vi har tilgang på personer med sakskunnskap for ulike spørsmål. Vi kan kontaktes på:

Pressetelefon: 948 19 501

Pressemail: presse@une.no

Du kan lese mer om UNEs ledere og organisering her. Der finner du også pressebilder av lederne.

Innsyn i enkeltsaker

UNE har taushetsplikt i enkeltsaker, men klagerne har ikke taushetsplikt i egen sak. Vi anbefaler journalister som skal skrive om enkeltsaker, å spørre klagerne eller advokatene deres om å få kopi av UNEs vedtak. Da vil vi være friere til å uttale oss. Ved spørsmål til UNE, oppgi dato på det eller de vedtakene du har fått kopi av. Oppgi også DUF-nummeret, et langt saksnummer som starter med et årstall.

Pressekontakter i UNEs kommunikasjonsenhet:

Bjørn Lyster, kommunikasjonsdirektør, mobiltlf. 415 70246, email bly@une.no

UNE-nyheter gjøres kjent i aktuelt-spalten her på une.no.

Følg oss på Twitter: @une_nemnda.