Ei fagleg rettleiing (FV) kombinerer ein gjennomgang av rettskjeldene med ein gjennomgang av korleis rettskjeldene blir brukte for å løyse vanlege problemstillingar i praksisen i UNE.