Er du nysgjerrig på Utlendingsnemnda, på dilemmaene i utlendingsforvaltningen og på forholdet mellom politikk og forvaltning? Da er UNEpodden en podkast for deg.

Podkasten er laget av og med UNE-folk. UNE er et selvstendig, uavhengig og domstolslignende organ som behandler klager i utlendingssaker og statsborgersaker. Uavhengige nemnder eller nemndledere avgjør den enkelte sak. Alle sakene UNE behandler har først blitt behandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Du kan lytte til UNEpodden på Soundcloud (ekstern lenke), Spotify (ekstern lenke), Google Podcast (ekstern lenke) og Podkaster på iPhone. Du finner også alle episodene våre på denne siden.

 

 

Episode 3: Kvinner, Iran og beskyttelse

Hvordan er kvinners stilling i Iran og hvordan vurderer vi iranske kvinner – og menns – klagesaker i UNE? Hva legger vi vekt på, og hvorfor er det så mye oppmerksomhet om akkurat disse sakene nå?

Aslak Vardund jobber med Iran i Landinfo. Han forteller om bakgrunnen for høstens protester, og hvordan utviklingen i Iran kan bli fremover. Anine Aas Hegerstrøm er seniorrådgiver og jurist i UNE. I denne episoden forteller hun om det juridiske begrepet 'beskyttelse' og hvordan behovet for beskyttelse vurderes generelt, og i Iransaker spesielt. 

Episode 3: Kvinner, Iran og beskyttelse. Her kan du lese et sammendrag av episoden.

 

Episode 2: Returvurderinger

Når er det så farlig i et land at ingen asylsøkere kan bli sendt tilbake? Selv om det er trygt nok i dag, er det ikke sikkert det er trygt i nær fremtid. Temaet for den andre episoden av UNEpodden er returvurderinger. Det er når sikkerhetssituasjonen eller den menneskerettslige situasjonen i et land blir så ille, at det kan være aktuelt å stoppe returer dit.

Saksbehandler Ingvild Solberg har jobbet i UNE i over 18 år, og er landkontakt for Afghanistan. I arbeidet med asylsaker fra Afghanistan har hun opplevd at problemstillingen om retur har vært oppe flere ganger.

Episode 2: Returvurderinger. Her kan du lese et sammendrag av episoden.

Episode 1: Når mamma eller pappa kan bli utvist

Bryter UNE barnekonvensjonen når en mamma eller pappa blir utvist?
Og hvis man ønsker at færre eller ingen foreldre skal utvises – hvordan kan man få til en endring?

Vi har med to fagfolk i UNEpodden. Enhetsleder Marianne Granlund forklarer hvorfor det er så farlig å bryte utlendingsloven og forteller om hva som kan skille en lett og en vanskelig sak. Avdelingsdirektør Ketil Larsen deler sine tanker om hvilke endringer han tror vil skje med disse sakene fremover.

Har du tilbakemeldinger eller innspill til UNEpodden?

Da vil vi gjerne høre fra deg. Send en mail til unepodden@une.no. Ikke skriv personsensitiv informasjon til oss. Vi svarer ikke på spørsmål om enkeltsaker.