I stornemnd er det tre nemndledere og fire nemndmedlemmer som avgjør saken. Vedtakene har presedensvirkning for etterfølgende saker i UDI og UNE. Presedensvirkningen i vedtakene gjelder fram til det skjer en endring gjennom etterfølgende lovgivning, retts- eller forvaltningspraksis.

Hvilke saker som kan avgjøres i stornemnd reguleres av utlendingsforskriften. Det gjelder blant annet:

 • Saker av prinsipiell betydning
 • Saker med store samfunnsmessige eller økonomisk konsekvenser
 • Saker på områder hvor det er tendenser til ulik praksis
 • Saker der nemndlederen mener at et nemndvedtak er lovstridig til skade for klageren

Her kan du lese omtaler av alle stornemndavgjørelsene, med lenke til sammendrag av vedtakene i praksisbasen. 

Stornemndavgjørelser

 1. Stornemnd august 2022: utvisning og grunnloven § 97
 2. Stornemnd desember 2021: Oppholdstillatelse etter §38 der barn har fått selvstendig beskyttelse
 3. Stornemnd oktober 2020: retur til trygt tredjeland
 4. Stornemnd juli 2020: Opphør av flyktningstatus for person ilagt straff
 5. Stornemnd juni 2020: Oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker
 6. Stornemnd juni 2020: Sikkerhetssituasjonen i Venezuela
 7. Stornemnd september 2018: om ettårsfristen
 8. Stornemnd april 2018: Oppholdsstatus, straffbare handlinger og utvisning
 9. Stornemnd juni 2017: Opphør av flyktningstatus og tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse
 10. Stornemnd mars 2017: EØS - varig oppholdsrett
 11. Stornemnd juni 2016: Retur til Russland
 12. Stornemnd juni 2015: Sikkerhetssituasjonen i Bagdad
 13. Stornemnd desember 2012: Retur til Mogadishu
 14. Stornemnd november 2012: Utvisning etter EU/EØS-regelverk
 15. Stornemnd februar 2012: Etiopia: homofili, risiko for forfølgelse ved retur
 16. Stornemnd desember 2011: Eritrea: nasjonaltjeneste, risiko for reaksjoner ved retur
 17. Stornemnd oktober 2010: Somalia, retur til Mogadishu
 18. Stornemnd mars 2010: Sør-Somalia, vern mot retur, internflukt
 19. Stornemnd februar 2010: Dublin-forordningen og retur til Hellas
 20. Stornemnd oktober 2009: Dublin II og enslige mindreårige asylsøkere
 21. Stornemnd juli 2007: Relokalisering i Afghanistan
 22. Stornemnd mai 2007: Oppholdstillatelse for HIV-smittede
 23. Stornemnd desember 2006: Internflukt i Kosovo