RB-12 skildrar rutinane for saksbehandling når UNE skal gjennomføre ei verifisering i utlandet, som regel via ein norsk utanriksstasjon. Ei «verifisering» er konkrete undersøkingar av til dømes dokument, hendingar eller medlemskap i visse organisasjonar, som blir gjorde når ei sak blir behandla.