RB-16 gir detaljerte rutinar for dei ulike trinna av førebuinga og gjennomføringa av nemndmøte i UNE. Skildringa inneheld også rutinar for etterarbeid.