RB-18 skildrar når UNE har ansvaret for å setje utreisefrist, og kva rutinar som skal følgjast. Skildringa skal sikre at klagaren får vite om vedtaket og utreisefristen, og blir gjord kjent med korleis han eller ho skal handtere dette.