RB-23 skal sikre god tilgang til forvaltningspraksis i UNE for alle som deltek i eller bidreg til saksbehandlinga i UNE. Standardiserte praksisoversikter er eit tiltak under kvalitetssikringssystemet og skal bidra til likebehandling og rettstryggleik for klagarane.