RB-26 gir detaljerte rutinar for handteringa av rettssaker i UNE. Skildringa må lesast i samanheng med utgangspunkta i IR-11.