RB-27 skildrar rutinane for anonymisering av vedtak frå UNE der eit vedtak i unntakstilfelle skal sendast til andre enn parten og fullmektigen.