Det hender at arbeidet til ein advokat i ei klagesak er så mangelfullt eller kritikkverdig at ein må vurdere om forholdet skal følgjast opp, og eventuelt korleis. RB-28 skildrar rutinane for korleis UNE skal handtere ein slik situasjon.