RB-29 skildrar rutinane for når UNE skal sørgje for at fylkesmannen får melding om endringar som verkar inn på verje- eller representantoppdraget i ei sak.