RB-32 skildrar rutinane der det er behov for å registrere vedtak utan namn på saksbehandlaren og/eller nemndleiaren. Dette kan vere aktuelt i tilfelle der det har komme truslar, eller der ein av andre grunnar har komme til at det er eit særleg behov for å skjerme tilsette i UNE.