RB-36 gir rettleiing og rutinar for planlegging og gjennomføring av ein saksførebuande samtale med parten og andre under saksførebuinga.