IR-09 skildrar utgangspunkta for korleis UNE skal handtere opplysningar om ulovlege forhold vi blir kjende med under saksbehandlinga. Retningslinja skildrar mellom anna forholdet til teieplikta og rutinar for varsling og/eller melding til UDI, andre kontrollstyresmakter eller politiet.