Dette er praksisnotater som beskriver UNEs praksis på det tidspunktet notatet er datert og der det er avgjort at det ikke er nødvendig eller hensiktsmessig å oppdatere notatet.