Øyvind Havnevik_mini

Enhet for generelle juridiske saker

I tillegg til det som er nevnt i beskrivelsen av fagavdelingen, driver enheten blant annet med veiledning og opplæring internt, utarbeider faglige notater og interne rutiner og retningslinjer. Enheten bidrar også med intern og ekstern informasjon om regelverk og praksis.

Leder: Øyvind Havnevik

Øyvind Havnevik (høyoppløselig jpg)