Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid siste fem årene fordelt på sakstype  (i dager) *

Sakstyper 2022 2021 2020 2019 2018
Asyl/beskyttelse 204 171 151 131 156
Familieinnvandring 174 103 91 65 72
Norsk statsborgerskap 109 118 105 49 79
Utvisning  162 159 117 83 72
Dublinsaker  138 168 75 88 44
Arbeidstillatelse  133 239 154 67 78
Permanent opphold  181 218 140 100 120
Reisedokumenter 232 241  140 99 161
Studietillatelse 37 109 104 22 61
Tilbakekall og opphør 267 205 154 119 129

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger. Tallene er et gjennomsnitt og skiller ikke mellom saker som er behandlet i nemndmøte og ikke.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid totalt (i dager)

 • 2022
  :
  166
 • 2021
  :
  168
 • 2020
  :
  130
 • 2019
  :
  88
 • 2018
  :
  102

Antall saker behandlet siste fem årene fordelt på sakstyper

Sakstype 2022 2021 2020 2019 2018
Asyl/beskyttelse 648 786 1103 1323 2610
Familieinnvandring 527 729 734 1186 1604
Norsk statsborgerskap 954 620 414 385 698
Utvisning 818 678 819 943 1214
Dublinsaker 198 174 177 327 322
Arbeidstillatelse 777 582 682 912 1012
Permanent oppholdstillatelse 411 258 333 256 268
Reisedokumenter 197 138 222 228 257
Studietillatelse 156 187 159 160 386
Tilbakekall og opphør 429 300 260 282 593

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger.

Antall saker behandlet siste fem årene totalt

 • 2022
  :
  5502
 • 2021
  :
  4701
 • 2020
  :
  5284
 • 2019
  :
  6539
 • 2018
  :
  9628