Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2023

5 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2023
  :
  125
 • 2022
  :
  181
 • 2021
  :
  218
 • 2020
  :
  140
 • 2019
  :
  100

Behandlede saker siste fem år

 • 2023
  :
  264
 • 2022
  :
  410
 • 2021
  :
  258
 • 2020
  :
  333
 • 2019
  :
  256
Andel endrede vedtak 2023
17 %
Andel endrede vedtak 2022
19 %
Andel nemndmøter 2023
1 %
Andel nemndmøter 2022
1 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge. 

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.