Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2023

7 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2023
  :
  231
 • 2022
  :
  267
 • 2021
  :
  205
 • 2020
  :
  154
 • 2019
  :
  119

Behandlede saker siste fem år

 • 2023
  :
  391
 • 2022
  :
  429
 • 2021
  :
  300
 • 2020
  :
  260
 • 2019
  :
  282
Andel endrede vedtak 2023
21 %
Andel endrede vedtak 2022
19 %
Andel nemndmøter 2023
24 %
Andel nemndmøter 2022
21

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.