Film02_00000

Hvem får bo i Norge?

Film02_00001

Hei. Jeg heter Sarah, og jeg heter Georg. Jeg kjenner mange som ikke er norske og som bor i Norge. Men så vet jeg det er andre, som har lyst til å bo i Norge, men ikke får lov. Hvorfor er det sånn?

Film02_00009

Det må vi finne ut av. Hvem er det som egentlig får bo i Norge? Vi har snakket med både voksne og barn om dette.

Collage-av-barnaII

Barna stiller spørsmål til tre barn, en ung voksen og en voksen. De gir forskjellige svar.

Film02_00003

Her var det mange forskjellige svar, og det er ikke så lett å vite. Men, jeg tror kanskje UNE kan svare på det.

Film02_00036

Sarah: UNE – hva er det?
Georg: Det vet jeg – for det har jeg undersøkt!

Film02_00041

De som vil bo i Norge, de må sende en søknad til noe som heter UDI. Hvis UDI sier nei, så kan de be UNE om å se på saken en gang til. Det er UNE som bestemmer til slutt.

 

Film02_00009

Sarah: Så enten UDI eller UNE må si ja for at det skal bli ja?  
Georg: Ja, jeg tror det. Men for å finne ut mer om det kan vi jo snakke med en som jobber i UNE.
Sarah: Ja, det var en god ide!

Film02_00010

Hvem er du? Og hva jobber du med i UNE?

Ansatt i UNE: Jeg heter Silje. Jobben min er å se på sakene til de som har fått nei av UDI og har klaget på det til oss.

Film02_00012

Ok skjønner, men hvorfor vil folk bo i Norge når de kommer fra andre land?

Film02_00013

Det er det mange forskjellige grunner til. Noen vil jobbe. Andre vil være her fordi de har familie som bor i Norge. Noen kommer også fordi de mener det er farlig for dem å bo i det landet de kommer fra og derfor trenger beskyttelse i Norge.

Film02_00016

Men, hvor mange er det egentlig som kommer hit fra andre land? Her har jeg med noen klosser, kan du vise oss hvor mange som kommer for å jobbe, bo med familie eller vil ha beskyttelse?

Film02_00020

Det endrer seg hele tiden, men de aller fleste kommer hit for å jobbe og studere, ganske mange kommer for å bo med familien sin og noen kommer fordi de mener det er farlig for dem å bo i hjemlandet og de ønsker beskyttelse i Norge.

Film02_00021

Men hvordan vet dere om dere skal si ja eller nei til de som ønsker å bo i Norge?

Film02_00023

Det er sånn at det er egne regler for de som ønsker å jobbe i Norge, for de som ønsker å bo med familien sin og for de som trenger beskyttelse. Vår jobb er å kunne de reglene og bruke dem på en riktig måte, sånn at de som har rett til å bo her, får bo her.

Film02_00027

Hvorfor kan ikke alle som har lyst få lov til å bo i Norge?

Film02_00028

Det er fordi Norge, som de fleste land i verden, har regler for hvem som får bo her og ikke. For å finne ut hvem som får lov til å bo i Norge, så har vi mange lover og regler vi må følge. En av dem er utlendingsloven. Men vi må også se på hva som står i blant annet menneskerettighetene og barnekonvensjonen, som mange land har blitt enige om å følge.

Film02_00031

Ja, menneskerettighetene og barnekonvensjonen – de har vi jo lært om på skolen.

Film02_00033

Men de som trenger beskyttelse, de får vel alltid lov til å bo i Norge?

Film02_00030

Ja, å gi beskyttelse til de som ikke kan få det i hjemlandet sitt, det er det viktigste vi gjør. Derfor kan vi også mye om hvordan det er i alle de landene det kommer mennesker fra til Norge.

Film02_00027

Men jeg har lest i avisa om en familie som måtte reise tilbake til et land som vi har hørt at det er farlig å bo i?

Film02_00032

Ja, jeg skjønner at du lurer på det. Det er ikke alltid vi er enige med de som kommer hit til Norge at det er så farlig for dem i hjemlandet sitt at de trenger beskyttelse her i Norge. Men, vi sier bare nei når vi mener at det er trygt for dem å dra tilbake til landet sitt.

Film02_00021

Hvem er det egentlig som bestemmer de reglene om hvem som får lov til å bo her?

Film02_00046

Det er politikerne på Stortinget som bestemmer at reglene skal være sånn. Noen ganger forandrer politikerne reglene. Vi som jobber i UDI og UNE må kunne de reglene veldig godt.

Film02_00012

Men, er reglene rettferdige?

Film02_00034

Det er et godt spørsmål. Reglene gjelder for alle som ikke er norske statsborgere. De sakene vi jobber med er alle forskjellige, og derfor får noen ja og noen nei. Det kan nok noen ganger oppleves som urettferdig. Men vår jobb er å passe på at vi bruker reglene riktig.

Film02_00035

Ok, da har vi fått noen flere svar! Takk for at du ville møte oss!

Film02_00036

Nå har vi lært at det er mange forskjellige grunner til at folk vil bo i Norge. Noen vil jobbe. Andre vil være her fordi de har familie som bor i Norge. Noen kommer også fordi de mener det er farlig for dem å bo i det landet de kommer fra.

Film02_00037

Også er det sånn at noen får lov til å bo her, men ikke alle. De som ikke får lov til å bo her, de må reise tilbake til hjemlandet sitt.

Film02_00038

Ja, for det er ikke de som ønsker å bo i Norge som bestemmer om de kan bo her. Det er det Norge som gjør, med de lovene og reglene vi har.

Film02_00041

UDI og UNE skal passe på at reglene blir fulgt, sånn at de som har kommet hit fordi det er farlig for dem i hjemlandet og trenger beskyttelse, skal få lov til å bo her.

Film02_00036

Ja, og de skal også passe på at de som har rett til å jobbe i Norge eller å bo med familien sin her skal få lov til det.

Film02_00009

Nå har i hvert fall jeg fått noen flere svar. Hva tenker du, Sarah?

Film02_00039

Ja, det tenker jeg og, men hvis du har noen flere spørsmål kan du gå inn på den nettsiden under her og lese mer. Der finner du også flere filmer.

Film02_00048

Sluttplakat