Se filmen «Rett til å bli hørt». Gi rom for spontane reaksjoner etter filmen. Etter dette kan dere ta opp refleksjonsspørsmål rundt det dere nettopp har sett. Det kan gjøres i mindre grupper, eller hver for seg. Spørsmålene under er kun forslag.

  • Hva betyr det at barn har rett til å bli hørt? 
  • Hvilke forskjellige måter kan barn bli hørt på? 
  • I hvilke situasjoner er det viktig at barn blir hørt? 
  • Kan du gi noen eksempler på situasjoner der du har blitt hørt?

Du kan også laste ned og printe ut refleksjonsspørsmålene her.

 

Alle barn har rett til å bli hørt