Se filmen «Når mamma eller pappa ikke får bo i Norge». Gi gjerne rom for spontane reaksjoner etter filmen. Etter dette kan dere ta opp refleksjonsspørsmål rundt det dere nettopp har sett. Det kan gjøres i mindre grupper eller hver for seg. Spørsmålene under er kun forslag.

  • Hva er det som gjør at en mamma eller pappa ikke får bo i Norge, selv om de har familie her? 
  • Diskuter hva dere tenker om reglene som gjør at foreldre kan bli sendt ut når de har barn som bor i Norge. 
  • Noen ganger velger hele familien å flytte hvis de ikke får bo sammen her i Norge. Diskuter hvordan dere tror det ville vært å flytte med familien til et annet land.

Du kan også laste ned og printe ut refleksjonsspørsmålene her.

 

Når mamma eller pappa ikke får bo i Norge?