Film3_00000

Pappaen min kan ikke bo i Norge, men jeg vet ikke hvorfor.

Film3_00001

Mammaen min får ikke lov til å bo i Norge.

Film3_00002

Pappaen min bor i utlandet, fordi han jobber der.

Film3_00037

Hei! Jeg heter Sara. Og jeg heter Georg. De fleste barn i Norge har foreldre som de bor sammen med. Likevel vet jeg at ikke alle barn bor sammen med foreldrene sine i Norge. Noen barn har en mamma eller pappa som jobber eller bor i utlandet fordi de ønsker det.

Film3_00036

Jeg kjenner en på skolen som ikke har pappaen sin her. Han har sagt at pappaen fikk nei til å bo sammen med han og mammaen i Norge. Noen ganger skjer det nemlig at Norge bestemmer at noen foreldre ikke får bo i Norge.

Film3_00034

Kan Norge bestemme det? Ja, men for å lære mer om det kan vi snakke med noen som jobber i UNE. Og UNE vet jeg hva er, for det har jeg undersøkt. Og det har jeg tegnet.

Film3_00035

De som vil bo i Norge, de må sende en søknad til noe som heter UDI. Hvis UDI sier nei, så kan de be UNE om å se på saken en gang til. Det er UNE som bestemmer til slutt. Så enten UDI eller UNE må si ja for at det skal bli ja? Ja, jeg tror det. Men det kan vi jo finne ut mer om når vi snakker med den som jobber i UNE

Film3_00033

Hei! Hva heter du? Og hva gjør du i UNE? Hei! Jeg heter Aleksander. Jeg er en av de som ser på sakene til de som har fått nei av UDI og har klaget på det til oss.

Film3_00032

Ok, men vi har lært at barn har rett til å bo med foreldrene sine, hvis det er mulig. Det står det om i FNs Barnekonvensjon. Hvorfor er det da noen foreldre som ikke får lov til å bo i Norge med barna sine likevel?

Film3_00030

Ja, det skjønner jeg at du lurer på. Det er på grunn av lover og regler som bestemmes av politikerne som sitter på Stortinget. Hvis du ikke er fra Norge, må du søke om å få lov til å bo her. Det er ikke alltid at alle får bo med hele familien sin i Norge, selv om de har lyst til det.

Film3_00026

Det kan være flere grunner til at en mamma eller pappa ikke får bo i Norge med familien sin når de har søkt om det. En grunn kan være at den som bor i Norge ikke kan forsørge den som skal komme hit og bo sammen med seg.

Film3_00031

Forsørge er på en måte voksenspråk for å "ta vare på". Betyr det at de må ha nok penger til å ta vare på de som skal komme til Norge?

Film3_00012

Ja, det er riktig. For eksempel hvis en mamma bor i Norge må hun ha penger til å betale for hus og mat til pappa før han kan få lov til å bo her. Det kan nok også føles urettferdig at barna da ikke kan bo sammen med begge foreldrene.

Film3_00024

Er det andre grunner til at barn ikke får bo med foreldrene sine i Norge? Ja, det kan være at en av foreldrene blir utvist. Utvist, hva er det? Å bli utvist betyr at man må reise ut fra Norge og at man ikke kan reise tilbake på en stund. UNE bestemmer hvor lenge.

Film3_00022

Ok, men hvorfor blir noen utvist? Det er som regel to grunner til det. Det ene er at noen har brutt reglene i det som heter utlendingsloven. Det kan for eksempel være at noen har bodd i Norge uten å ha fått ja fra UDI eller UNE til å bo her. Det betyr at de er her uten at de har fått lov til det.

Film3_00021

Men hvorfor må voksne som har gjort noe ulovlig reise ut av landet? Kan de ikke være i fengsel i Norge? Jo, hvis en av foreldrene har gjort noe ulovlig, kan de bli satt i fengsel i Norge først. UDI og UNE kan noen ganger i tillegg bestemme at de må reise ut av Norge når de kommer ut av fengslet.

Film3_00013

Hvor lenge må de vente før de kan komme til Norge igjen? Ofte må de vente i to eller fem år. Etter det kan de søke om de kan få bo med familien sin i Norge igjen.

Film3_00020

Kan barn bli utvist hvis de har gjort noe galt? Nei, det er bare voksne som kan bli utvist. Og det er bare de som er utenlandske og ikke norske statsborgere. Og de må ha gjort noe som er ulovlig.

Film3_00019

Kan foreldre bli utvist selv om de har barn som bor i Norge? Ja, og det kan ofte være vanskelig for barn når en mamma eller pappa blir utvist og må reise fra Norge. Det er derfor viktig for oss at barna har det bra i Norge, og blir tatt godt vare på her. Vi ser også alltid på om den voksne som blir utvist har et trygt sted å bo utenfor Norge.

Film3_00018

Burde barn være bekymret for at mamma eller pappa kan bli sendt ut? Nei. Det er ikke noe de fleste barn bør være bekymret for, men det kan noen ganger skje. Da vil den voksne få beskjed om det. Og husk at det er de som har gjort noe ulovlig og som ikke er norske statsborgere som kan bli utvist. Og selv da er det ikke sikkert at det skjer.

Film3_00016

Men, skal ikke barn få lov til å si hva de mener om at en mamma eller pappa skal sendes ut? Jo, det skal de. Barn skal få mulighet til å fortelle hva de mener og hvordan det oppleves for dem før UNE bestemmer. Men, UNE kan likevel bestemme at en av foreldrene må reise ut selv om det er best for barna at foreldrene får bo her.

Film3_00015

Men, hvordan kan barna holde kontakt med den som ikke får bo her? De kan for eksempel dra på besøk til mammaen eller pappaen som bor utenfor Norge, og de kan også snakke med hverandre på telefon eller videochat/internett. Noen ganger velger også hele familien å flytte og bo sammen utenfor Norge.

Film3_00029

Ok, da har vi fått noen flere svar! Takk for at du ville møte oss!

Film3_00011

Nå har vi lært at det finnes forskjellige grunner til at ikke alle barn kan bo sammen med foreldrene sine i Norge. Ja, nå vet vi litt mer. Flere foreldre bor i utlandet fordi de jobber eller ønsker å bo utenfor Norge.

Film3_00010

Men, så er det også noen foreldre som får nei til å bo med familien sin her eller har blitt utvist fra Norge. Det skjer ikke så ofte at foreldre blir utvist ut fra Norge, men hvis det skjer så er det aldri barnas skyld.

Film3_00008

Norge har regler om hvem som får lov til å bo her. De gangene en mamma eller pappa ikke får lov til å bo her så kan de søke om lov igjen etter en stund.

Film3_00006

Da fikk vi litt flere svar synes jeg. Ja, det tenker jeg og, men hvis du har noen flere spørsmål kan du gå inn på den nettsiden under her og lese mer. Der finner du også flere filmer.

Film3_00005
Film3_00004
Film3_00003