Ventetiden for tilbakekallssaker er 5 - 16 måneder

For tiden varierer ventetiden i sakene som handler om tilbakekall av tillatelser. Det er noen saker vi kan avgjøre etter fem måneder. I andre saker bruker vi opp til seksten måneder på å avgjøre saken. Med en gang vi har behandlet klagen din, vil du få beskjed fra oss.

Når bruker vi lengre tid enn det vi pleier?

I tilbakekallssaker har vi noen ganger et behov for å innhente mer dokumentasjon eller opplysninger. Det kan bety at vi bruker lengre tid på å behandle enkelte saker.

Hvilke tilbakekallssaker prioriterer vi?

Vi prioriterer tilbakekallssaker som henger sammen med utvisningsvedtak. Det betyr at hvis du både har klaget på en tilbakekallssak og et utvisningsvedtak, vil vi prioritere de sakene.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.