FV-06 gir ein grundig gjennomgang av vilkåra for dekning av sakskostnader. Rettleiinga skildrar også forholdet mellom forvaltningslova § 36 og rettshjelplova og tvistelova. Rutinane for behandlinga av slike saker finner du i RB-24 Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 – behandlingen i UNE.