RB-24 skildrar rutinane ved behandlinga av saker om dekning av sakskostnader etter forvaltningslova § 36. Sjå FV-06 for nærare skildring av regelverk og praksis rundt dekningsvilkåra.