RB-14 skildrar konkrete rutinar for saksbehandlinga ved val av avgjerdsform. Skildringa skal sikre god saksførebuing og saksflyt. RB-14 utfyller IR-02 og IR-03. For nemndmøte, sjå IR-04 og RB-16.