RB-19 skildrar korleis UNE skal sikre at klagaren får melding om vedtaket når han eller ho er i utlandet. Skildringa fortel når vedtaket skal skrivast på engelsk, og når det skal skrivast eit informasjonsskriv på engelsk som skal leggjast ved vedtaket.